Το Ρέικι

Το Ρέικι είναι μια μοναδική ενέργεια Zωής, είναι η Θεραπευτική Δύναμη της Aγάπης. Ένα μεγάλο δώρο που έχει δοθεί στον άνθρωπο από τον Θεό. Είναι η ικανότητα μετάδοσης της ενέργειας μέσω των χεριών προκειμένου να θεραπευθούν σωματικές, ψυχικές και πνευματικές πτυχές του ανθρώπου.